ترنم
لينک دوستان
3
1
5

عزیز دلم قند عسلم دختر گلم شما امروز دوشنبه 19 تیر پنج ماهه شدی.وقتی نگاهت می کنم احساس میکنم که خیلی خانوم شدی.

یک ماه دیگه از مرخصی مامان باقیمانده .از یک طرف خوشحالم که داری سریع بزرگ میشی و از طرفی هم ناراحتم چون دیگه نمیتونم تمام ساعت روز رو پیشت باشم.

ترنم درحال رفتن به مهدکودک هادی و هدی(مجتمع پارسیان جهت بررسی و بازدید اولیه)

ترنم و جوجوی دوست داشتنی اش

ترنم خندان

آماده بیرون رفتن

ترنم در ده بالا

ترنم در حال تکیه به پای دایی علی

الهی قربون اون چشمات برم

درحال دیدن اژدها

لباسی که مامان فاطمه زحمتشو کشیده اند