ترنم
لينک دوستان
3
1
5

گل بچینم

این کتاب رو خیلی دوست داری مرتب میگی "کیه" - "چیه"

هنوز زوده مادر کوله به پشت بشی

چرا از دستم بیرون میاد

چه کیف قشنگی دارم

بذار ببینم چی تو کیفم دارم(همه گل سرهاتو میذاری تو کیفت)

دستم کو

چقدر ناز خوابیدی

شکوفه گیلاس

بابا جون منو ول نکنیا

چه بوی خوبی میده

چقدر خوشمزه است