ترنم
لينک دوستان
3
1
5

با تاخیر خیلی خیلی زیاد ،عکسهای 17 ماهگیتو میذارم که البته باعث تجدید خاطرات هم میشهقلب

الهی بمیرم که همیشه یه چیزی تو رو نیش زده

قربون خندت

 

عکسهای از ترنم خانوم در لی لی پوت:

چطور فرمونو گرفتیقهقهه

دوباره میخوای سوار بشیناراحت

داری با نی نی اختلاط میکنی

چی نشون میده