ترنم
لينک دوستان
3
1
5

سه شنبه 19 فروردین:

عسل مامان امروز دوماهه شدی.خیلی خوشحالم که هر لحظه کنارتم و بزرگ شدنتو میبینم و ناراحتم از اینکه بعد از 6 ماه چطوری نبینم.سعی میکنم قدر این لحظاتو بدونم .

عکسهایی از عزیز دل مامان تو این ماه:

ترنم درحال دیدن اژدها

چقدر ناز خوابیدی

روسری به سر

در حال تعجب

درحال دیدن برنامه خاله شادونه

آماده بیرون رفتن

قربون اون نگاهت

الهی مامان فدات بشه روسری سرت کردی

ترنم با گل سر صورتیش

ترنم با خرگوشش