عکس دوسالگی

با یه پروژه ای عکس دوسالگیتو گرفتیم.بابا گفتند ترنم نگاه کن میخواهیم بریم پیش خاله فرزانه و بالاخره یه نگاهی به دوربین انداختی.عکساتو ببین چه بزرگ و خانوم شدیماچ

بدو تولد

/ 0 نظر / 17 بازدید