نوزده ماهگی

سلام ترنم خوشگله

امروز نوزده ماهه شدی،بهت تبریک میگم.از طرفی خوشحالم که داری بزرگ میشی و از یه طرف ناراحت که تمام لحظات رو پیشتت نیستم تا دیده و برات ثبت و ضبطشون کنم.

راستی سه شب گذشته ساعت 11:30دیگه خوابی ،چون از صبح که پامیشی یکسره بیداری.عصرها هم از ترس اینکه من برم باشگاه نمیخوابی.دیروز هم که خونه مامان راضیه بودیم چشمات داشت از خواب پاره میشد ولی نخوابیدی و مرتبا میرفتی بازی میکردی برمیگشتی مامان کو.5دقیقه یکبار حاضر غایب میکردی.من هم دلم نیودمد بریم باشگاه.

/ 0 نظر / 16 بازدید