سردرگمی

ترنم خانم

نمیدونی دوباره دو روزیه که هر زمانی که بیداری داری نق میزنی و گریه میکنی.مرتبا مامانی مامانی میگی؛پیش هیچکس نمیخوای بری اگه هم چند دقیقه ای بری باید منهم پیشت باشم.اگه کسی نگات کنه یادست روی موهات یا لپتو بگیره با شکم میخوابی روی زمین و گریه میکنی و مرتبا اَ اَ میگی.آخه چرا تو که دختر اجتماعی و خوبی بودی هرچه بزرگتر میشی بجای بهتر شدن ،بدتر میشی.نمیدونم شاید هم یه مشکلی داری.چند وقت پیش هم بعد از چند روز یهو تمام بدنت پر از دونه شد.شاید هم دوباره از مهد ناراحتی.ولی الان که پیش خاله فاطمه هستی.

دیشب هم که از گهواره خونه مامان فاطمه افتادی پایین.من فقط لحظه پایین اومدنت رو دیدم آخه من ته اتاق نشسته بودم تا اومدم بهت برسم افتادی پایین اول شونه هات خورد زمین بعد هم سر و گردنت بطرف عقب (به اصطلاح خودمون پس رفت).قبلش هم که گفتی تاب تاب که عمو مهدی گذاشتنت توی گهواره.بعدش هم که خوابیده بودی.چند دقیقه ای بی صدا و حرکت ،گفتیم بالاخره ترنم خواب رفت که اون اتفاق افتاد.خیلی ترسیدم.خداراشکر طوریت نشد.

/ 1 نظر / 18 بازدید
سروش

امیدوارم همیشه شاد و پاینده باشید