22ماهگیت مبارک

سلام خانوم خوشگلهماچ

واقعا دیگه برای خودت خانومی شدی.دوماه دیگه دو ساله میشی.خنده

خیلی دوستت دارم دخملک شیرین زیونم.ایشا... تو ÷ست بعدی از شیرین زبونیهات می نویسم.

/ 1 نظر / 19 بازدید