سیزده ماهگی و جوانه زدن سومین و چهارمین دندون

عزیز دلم سیزده ماهگی مبارک.چقدر بزرگ و خانوم شدی.تو تولد یکسالگیت راه میرفتی اما تعادل نداشتی،حالا دیگه خیلی خوشحال از اینکه راه افتادی به هرجا سر زده و میدوی.

دیروز موقع عطسه دیدم دوتا از دندونهای بالا سفید شدند.مبارکت باشه دخملکم.خدا راشکرعلت اون همه نق زدنها و بی قراریها هم مشخص شد.

ترنم در سیزده ماهگی به روایت تصویر:

ترنم شلوار لی پوشید

/ 0 نظر / 17 بازدید