دوباره داری دختر عمه میشی

اومدم با یه خبر توپ.دوباره دارم عمه میشم قهقهه خیلی خوشحالم.همینجا به دایی احسان و هانیه خانم تبریک میگم.ایشا... اولا سالم باشه بعد هم هرچی دلشون میخواد.

این روزا کارات خیلی فرق کرده.برای خودت از روی عکس کتابهات قصه میگی.میخوای تو آشپزی،ظرف شستن ،نظافت و... کمک کنی و یادبگیری.البته به گردگیری بیشتر از همه علاقه داری.فقط کافیه شیشه پاک کن دستت بیفته تا تهشو رو دیوار و کابینت و کمدها خالی میکنی.دستمالت که داره از اسپری میچکه.ولی بازم خوشحال میشم که یکی داره بهم کمک میکنه.

مرتب هم منو بغل میکنی میگی بوسم کن،بغلم کن،بیا بگیر بازی کنیم.رنگ آبیزی کنیم.برقصیم و....

یکم از شیطنت هات بگم.از دم مهدکودک تا خونه مرتب گریه میکنی نمیخوام برم خونه بریم خونه کسی.تا3:30 که گریه ادامه داره.بعد هم چند باری میری دستشویی.یه مدتم گریه میکنی بخاطر انگشت جویدنت و دعواتون با بابا.خلاصه هر روز ظهر این برنامه تکرار میشه این وسطا هم ناهاری خورده میشه با ناراحتی و گریه من.تازه بعداز ناهار هم نباید بخوابم ،میخوام سی دی ببینم،نقاشی کنم.موبایل بازی و ...در بهترین حالت حدودای ساعت 6تا7 بخواب میری و 8به زور بیدار میشی.تازه میخوای بری حموم.بعدم بریم خونه کسی.وای..... بیرون رفتن.آشپزی کردن و نظافت و حموم و مانتو اتو کردن هر روزت و .....

بازم سالم باش و شیطنت کن.دوستت دارم عسلکمماچ

/ 0 نظر / 53 بازدید