روز مادر-کالسکه

جمعه 22اردیبهشت برای اولین بار توی کالسکه نشستی.امروز خیلی سرحال بودی و مرتبا باصداهای موزون صحبت میکردی.

 

شنبه 23 اردیبهشت:

من و خاله مهدیه و امیررضا برای خرید کادو روز مادر به پاساژ ستاره رفتیم شما هم پیش مامان راضیه بودی آخه هوا خیلی گرم بود ترسیدم که گرمازده بشی.برای مامان فاطمه روسری و مامان راضیه کیف خریدم.

/ 0 نظر / 9 بازدید