امان از سرماخوردگی

سلام عزیز دلم

دو سه روزی هست که آبریزش داری ،خیلی بهانه گیر شدی.دیشب که از شدت سرفه وخلت زیاد توی خواب استفراغ کردی.با دکتر منوچهری تماس گرفتم گفتند اگه سرفه ها زیاداست حتما بیاریدش معاینه اش کنم.ساعت 23:15 بود که به مطب رسیدیم آخه بابا مغازه بود.دکتر گفت آلرژی بوده و واگیردار نیست.شربت سودوافدرین-قرص زادیتین-قرص برای تهوع و اسپری بینی تجویز کردند.البته در یه نسخه دیگه آنتی بیوتیک رو برات نوشتند تا در صورت زیاد شدن سرفه ها یا تب بهت بدیم.

موقع معاینه ،دکتر گوشی رو پشتت گذاشته بودند لبخند میزدی.وقتی هم وزنت میکردند گفتم مامان دست به سینه بشین که نشستی و دکتر خیلی خندید. وقتی معاینه ات تموم شد میخواستی دوباره روی وزنه بشینی و جیغ میزدی.

امروز هم چون حال نداشتی و مرتب ناله میکردی بردمت پیش مامان راضیه.امیدوارم هرچه زودتر خوب بشی.

اخیرا هم یادگرفتی شلوار و لباس و پوشکت رودر میاری.بعضی وقتها میگی جیش دارم تا میام بفهمم چی گفتی نشستی داری جیش میکنی.عزیزم این خوبه که داری یادمیگری اما چرا قبلش به مامان نمیگی جیش دارم تا ببرمت دستشویی.

وقتی هم من میرم دستشویی میدویی دنبالم و تو میگی "دسشویی".بعدشم شروع میکنی به آب بازی و دستمال توالتا رو پاره میکنی بعضی وقتها هم جیش میکنی.

شاید هم به خاطر همین آب بازی کردناته که سرماخوردی.

/ 0 نظر / 19 بازدید