فوت عمورضا

سلام

ترنم کوچولو.دیروز ساعت1 10 صبح ، عمو رضا فوت کردند.گریهخدارحمتشون کنه.

/ 3 نظر / 18 بازدید

خدا بیا مرزدشون

خاله مهدیه

خدا بیامرزتشون، مرد خیلی خوبی بودند...

آشنا

خدا حاج محمد رضا تجملیان را بیامرزد خیلی خیلی خیلی خوب بود من که باورم نمی شه یادم که می اد گریه می کنم.خیلی بنده خدا 4 سال زجر کشید ولی حیف او بود که برود .بزرگ خاندان تجملیان بود .ایشون که مرغ بهشت است فقط خدا رحم ما کند .