روز پدر مبارک

پدر زیباترین صبح بهاریست

پدر شیواترین آواز جاریست

سرآغاز گذشت و لطف و احسان

پدر عشق و پدر امیدواریست


این روز رو از طرف خودم و ترنم به پدرم،پدر شوهرم ، بابابزرگم و شوهرم تبریک میگم.


/ 0 نظر / 15 بازدید