داغونم این روزها

ترنم خانوم عزیز مامان

گفته بودم دارند کلاستو جابجا میکنن هنوز دپرس و نارحتی.عین آدم بزرگا مرتب تو لاک خودتی و یه گوشه ای کز میکنی و افسرده شدی.غذا خوردنتم بد شده.الهی مامان بمیره.

امروز صبح هم که با گریه ازم جداشدی.از در مهد تا اداره گریه کردم.مرتب به خودم میگفتم این کار ارزششو داره که اینقدر پاره تنم اذیت بشه.خدایا بهم کمک کن ........گریه

/ 1 نظر / 19 بازدید
خاله مهدیه

آخه عزیزم، دقیقا می فهمم چی میگین، ایشاالله هرچه زودتر عادت کنه...