شمارش معکوس تا دوسالگی

سلام عسلکم

ببخشید مامان این روزها درگیر مقدمات عروسی دایی علی هستیم.انشا... همه چیز به خوبی برگزار بشه.

منهم ایشا... شیرینکاریها و شیرین زبونیهاتو می نویسم.

/ 0 نظر / 19 بازدید