اولین ماموریت طولانی مدت بابا

سلام ترنمم

متاسفانه همزمان با بیماری شما بابا هم از سه شنبه شب به ماموریت شمال رفتند.ما هم فقط سه شنبه شب رو خونه بودیم و مابقی رو خونه مامان راضیه موندیم و خیلی بهشون زحمت دادیم.مخصوصا که شما بیمار هستی و خیلی بهانه گیر شدی،جیغ میزنی و ......پنجشنبه شب هم رفتیم ده بالا.دیشب تو راه برگشت میگفتی کجا میخوایم بریم مامان.من میخوام برم خونه خودمون.تا صبح هم چهاربار بیدار شده و گریه میکردی.صبح هم موقع در اومدن من از اتاق بیدار شدی و میگفتی مامان خودم نیست.من میخوام برم خونه خودمون.دلت واسه خونه تنگ شده یا بهونه بابا رو میگیری.اینقدر مغروری که به روی خودت نمیاری.الهی دورت بگردم.

پنجشنبه با دکترت تماس گرفتم که هنوز سرفه ها ادامه و خیلی خلطی است.دکتر گفتند یه شیشه دیگه بخر و سه روز دیگر بهت بدم.امیدوارم که امروز بهتر بشی و گرنه مجبویم دوباره فردا بریم دکتر.

خدا همه مسافرها رو محافظت کنه.بابا و همکارش رو هم محافظت کنه و سالم برسن به خونه.

/ 1 نظر / 22 بازدید
مامان ساينا و سامي

سلام ترنم جونم خوبي؟؟آفرين به تو خوشگل خانوم مامان جونه ترنم خوبي؟؟