21ماهگیت مبارک

سلام

ترنم خانوم یا به قول خودت من.دختر گلم،عزیز دلم؛دیگه برای خودت خانومی شدی.کلی برامون شیرین زبونی میکنی:

صبح بخیر

ظهر بخیر

عصر بخیر

شب بخیر

اذیت اکن...اذیت نکن

الو سلام خوبی....بیشتر اوقات داری با دایی علی تلفنی صحبت میکنی"الو دایی علی سلام خوبی"

تقریبا همه میوه ها رو تلفظ میکنی بغیر از هندوانه .وقتی هم میگیم بگو "گیلاس". میگی "دایی علی خورد"

بی بی ...... کیوی

لاس....گیلاس

آلالو.....آلبالو

لبی....طالبی

سیب- اپل

پ...

.

.

.

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید